Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11324,Informacja-nr-502023.html
18.07.2024, 06:29

Informacja nr 50/2023

Informacja Prezesa URE nr 50/2023 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2023 roku

Data publikacji : 28.09.2023

Opcje strony