Nawigacja

Informacja Nr 47/2023

Informacja Prezesa URE Nr 47/2023 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2024 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy

Data publikacji : 15.09.2023
Data modyfikacji : 15.09.2023

Opcje strony

do góry