Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11257,Informacja-nr-452023.html
26.05.2024, 23:12

Informacja nr 45/2023

Informacja Prezesa URE nr 45/2023 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 11.08.2023

Opcje strony