Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11192,Informacja-nr-382023.html
13.04.2024, 04:57

Informacja nr 38/2023

Informacja Prezesa URE nr 38/2023 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2022 r.

Data publikacji : 07.07.2023
Data modyfikacji : 18.07.2023

Opcje strony