Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11174,Informacja-nr-352023.html
30.05.2024, 13:05

Informacja nr 35/2023

Informacja Prezesa URE nr 35/2023 w sprawie sposobu przekazywania za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych a także ich przeznaczeniu, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 30.06.2023

Opcje strony