Nawigacja

Informacja nr 35/2023

Informacja Prezesa URE nr 35/2023 w sprawie sposobu przekazywania za pośrednictwem portalu Platforma Paliwowa, sprawozdania o rodzajach oraz ilości wytworzonych przywiezionych i wywiezionych paliw ciekłych a także ich przeznaczeniu, o którym mowa w art. 43d ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 30.06.2023

Opcje strony

do góry