Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/11097,Informacja-nr-292023.html
25.05.2024, 10:59

Informacja nr 29/2023

Informacja Prezesa URE nr 29/2023 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 15.05.2023
Data modyfikacji : 26.05.2023

Opcje strony