Nawigacja

Informacja nr 24/2023

Informacja Prezesa URE nr 24/2023 w sprawie wskaźników, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zm.) – dalej „rozporządzenie”

Data publikacji : 18.04.2023
Data modyfikacji : 18.04.2023

Opcje strony

do góry