Nawigacja

Informacja nr 8/2023

Informacja Prezesa URE nr 8/2023 w sprawie uwzględniania na potrzeby rozstrzygania spraw spornych, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i art. 10 ust. 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data publikacji : 21.02.2023

Opcje strony

do góry