Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10773,Informacja-nr-682022.html
26.05.2024, 22:19

Informacja nr 68/2022

Informacja Prezesa URE nr 68/2022 przedstawiająca wykaz podmiotów objętych sankcją określoną w art. 55 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w latach 2022-2026

Data publikacji : 30.12.2022

Opcje strony