Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10584,Informacja-nr-452022.html
24.04.2024, 11:24

Informacja nr 45/2022

Informacja Prezesa URE nr 45/2022 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za III kwartał 2022 r.

Data publikacji : 14.10.2022

Opcje strony