Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10419,Informacja-nr-322022.html
19.06.2024, 22:12

Informacja nr 32/2022

Informacja Prezesa URE nr 32/2022 w sprawie średnioważonego kosztu węgla, zużywanego przez jednostki wytwórcze centralnie dysponowane oraz w sprawie średniej ceny energii elektrycznej wytworzonej przez wytwórców eksploatujących jednostki wytwórcze centralnie dysponowane w 2021 r.

Data publikacji : 07.07.2022

Opcje strony