Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10351,Informacja-nr-272022.html
14.07.2024, 03:24

Informacja nr 27/2022

Informacja Prezesa URE nr 27/2022 w sprawie stosowania przez Prezesa URE ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Data publikacji : 03.06.2022
Data modyfikacji : 10.06.2022

Opcje strony