Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10249,Informacja-nr-232022.html
2022-08-19, 00:40

Informacja nr 23/2022

Informacja Prezesa URE nr 23/2022 w sprawie średniej kwartalnej ceny energii elektrycznej sprzedanej na zasadach innych niż wynikające z art. 49a ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, za I kwartał 2022 r.

Data publikacji : 14.04.2022
Data modyfikacji : 26.04.2022

Opcje strony