Nawigacja

Informacja nr 21/2022

Informacja Prezesa URE nr 21/2022 w sprawie wskaźników, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Data publikacji : 14.04.2022
Data modyfikacji : 26.04.2022

Opcje strony

do góry