Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10187,Informacja-nr-142022.html
2022-08-18, 09:47

Informacja nr 14/2022

Informacja Prezesa URE nr 14/2022 w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2021

Data publikacji : 31.03.2022

Opcje strony