Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10101,Informacja-nr-72022.html
13.04.2024, 05:53

Informacja nr 7/2022

Informacja Prezesa URE nr 7/2022 w sprawie średnich kwartalnych cen zakupu gazu ziemnego z zagranicy, o których mowa w art. 49c ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne.

Data publikacji : 14.02.2022

Opcje strony