Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/kierownictwo/6487,Bartosz-Korkozowicz.html
2021-10-17, 18:16

Dyrektor Generalny Urzędu Regulacji Energetyki

Bartosz Korkozowicz

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Integracji Europejskiej prowadzonego przez KSAP i École nationale d'administration (ENA).

Od wielu lat związany z administracją publiczną, w tym z Urzędem Zamówień Publicznych, w którym pełnił m.in. funkcję dyrektora generalnego. Ostatnio pracował w Ministerstwie Rozwoju.

W 2006 r. mianowany na urzędnika służby cywilnej. Posiada bogate doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej, eksploatacji i zarządu nieruchomościami oraz organizacji i prowadzenia szkoleń.

Bartosz Korkozowicz objął stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki 1 marca 2016 r.

 

 

Data publikacji: 31.03.2016
Data modyfikacji: 30.10.2019

Opcje strony