Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezes URE zatwierdził Regulamin rynku mocy

Portal wnp.pl (red. Ireneusz Chojnacki), 30.03.2018 r.

Prezes URE wydał 30 marca 2018 r. decyzję zatwierdzającą Regulamin rynku mocy po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego oraz po otrzymaniu postanowienia ministra energii z 29 marca br. uzgadniającego Regulamin rynku mocy.

28 lutego br. projekt Regulaminu rynku mocy został przedłożony przez PSE do zatwierdzenia Prezesowi URE, zgodnie z ustawą o rynku mocy. Decyzja regulatora zatwierdzająca regulamin stała się ostateczna i prawomocna, ponieważ, jak informuje URE, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, PSE zrzekły się prawa do wniesienia odwołania od decyzji.

Zatwierdzenie regulaminu rynku mocy przez Prezesa URE otwiera drzwi do następnego etapu prac wdrożeniowych, czyli do przeprowadzenia certyfikacji ogólnej jednostek wytwórczych do rynku mocy, co odbędzie się właśnie na podstawie regulaminu rynku mocy.

Certyfikacja ogólna rozpocznie się już za kilka dni, bo 3 kwietnia br. Mają do niej obowiązek przystąpić wszyscy właściciele jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. Także ci, jak informował wcześniej URE, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

Do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana). Jedynie podmioty certyfikowane będą mogły wziąć udziału w dalszych procesach rynku mocy.

Certyfikację ogólną do rynku mocy  przeprowadza się w celu pozyskania informacji o jednostkach fizycznych wytwórczych (w zakresie danych techniczno-ekonomicznych, planów produkcyjnych tych jednostek) oraz wpisania ich do rejestru rynku mocy. Zebrane informacje będą służyły do przygotowania propozycji parametrów aukcji mocy.

Podmioty, które zostaną wpisane do rejestru rynku mocy podczas pierwszej certyfikacji ogólnej, będą miały prawo do udziału w certyfikacji do aukcji głównych na okres dostaw przypadający na lata 2021- 2023, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2018 r.

Data publikacji : 04.04.2018

Opcje strony

do góry