Nawigacja

Załącznik II: Stan i harmonogram liberalizacji

Tabela 1a. Harmonogram liberalizacji

Harmonogram nadawania uprawnień (energia elektryczna) Harmonogram nadawania uprawnień (gaz)
Austria 01.10.2001: wszyscy odbiorcy 01.10.2002: wszyscy odbiorcy
Dania 01.04.2000: > 10GWh/r
01.01.2001:> 1 GWh/r
01.01.2003: ≤ 1 GWh/r
wszyscy inni odbiorcy)
01.07.2000: > 35 Nm3/r 01.07.2002: > 25 Nm3/r 01.08.2003: > 12Nm3/r 01.01.2004: wszyscy inni odbiorcy
Estonia obecnie: > 40 GWh/r 01.01.2009: ≥ 10 GWh/r 01.01.2013: wszyscy inni odbiorcy przemysłowi obecnie: > 200000 m3/r
Finlandia 01.11.1995: I&C > 500 kW lecz do 1996 r. nie istniała giełda elektroenergetyczna 01.01.1997: odbiorcy z pomiarem godzinowym 01.09.1998: gospodarstwa domowe z bezpiecznikiem głównym maks. 3x63 A i maks. zapotrzebowaniem 45 kW 01.11.1998: Wszyscy odbiorcy z bezpiecznikiem głównym maks. 3x63 A i maks. zapotrzebowaniem 45 kW 01.03.2001 (rynek wtórny): ≥ 5 min m3/r i zdalny odczyt z liczników
Francja 16.12.1999: > 100 GWh/r 30.05.2000: > 16 GWh/r 08.02.2003: > 7 GWh/r 25.06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi Do 01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy 10.08.2000: 237 GWh/r 10.08.2003: 83 GWh/r 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi do 01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy
Wielka Brytania 04.1990: duzi odbiorcy I&C z maksymalnym zapotrzebowaniem > 1 MW 04.1994: średni odbiorcy I&C z maksymalnym zapotrzebowaniem ≥ 100kW-1 MW 09.1998-24.05.1999: gospodarstwa domowe 23.05.1998: wszyscy odbiorcy
Grecja obecnie: wszyscy poza gospodarstwami domowymi do 01.07.2007: wszystkie gospodarstwa domowe (poza tymi, które znajdują się na nie przyłączonych wysepkach) 01.07.2005: wytwórcy energii elektrycznej i produkcji skojarzonej o poborze > 25 GWh/r
Węgry 01.01.2003: > 6,5 GWh/r 01.06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi 01.01.2004: > 500 m3/godz
Irlandia 19.02.2000: > 4 GWh/r 19.02.2002: > 1 GWh/r 19.02.2004: > 0,1 GWh/r 19.02.2005: wszyscy inni odbiorcy 1995: > 265 GWh
2002: > 21 GWh
2003: > 5,25 GWh
2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi, ok. 73000 kWh
Włochy 10.1999: >30GWh
04.2000: > 20 GWh
04.2002: > 9 GWh
05.2003: >0,1 GWh
06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi do 01.07.2007: wszyscy odbiorcy
06.2000: > 200000 m3/r 01.01.2003: wszyscy inni odbiorcy

Tabela 1b. Harmonogram liberalizacji

Harmonogram nadawania uprawnień (energia elektryczna) Harmonogram nadawania uprawnień (gaz)
Łotwa obecnie: wszyscy poza gospodarstwami domowymi 01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy N/D
Litwa 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi regulatorzy decydują indywidualnie o konkretnych wnioskach
Luksemburg N/D N/D
Holandia 01.08.1998: 650 największych odbiorców energii
01.07.2001: odbiorcy energii odnawialnej
01.01.2002: 60000 I&C
średniej wielkości
01.07.2004: gospodarstwa domowe i handel
1998: początek liberalizacji 01.07.2004: wszyscy odbiorcy
Norwegia 01.01.1991: wszyscy odbiorcy uprawnieni do zmiany dostawcy na mocy prawa energetycznego (lecz wymagany pomiar godzinowy)
01.01.1995: drobni odbiorcy/gospodarstwa domowe mogli si
ę przełączać bez pomiaru godzinowego, lecz pozostał obniżony koszt przełączenia w wys. 246 Nkr, a zmiana dostawcy mogła się odbywać jedynie 4 razy w roku na początku kwartału
01.01.1997: przełączanie możliwe bez opłat 1998: właściciele sieci muszą przesyłać dane do rozliczeń za pośrednictwem EDIEL. Potrzebny jest do tego komunikat MSCONS
01.01.1998: prze
łączenia dopuszczalne co tydzień, realizacja w poniedziałek
1999: obowiązkowe stosowanie PRODAT; komunikaty o zmianie dostawcy muszą być przesyłane za pośrednictwem EDIEL, komunikat PRODAT
brak konkretnego harmonogramu liberalizacji rynku gazu ziemnego. Jednak Norwegia wdrożyła dyrektywę gazową I oraz dyrektywę II z pewnymi wyjątkami (ponieważ w aspekcie gazu ziemnego Norwegia jest uważana za rynek wschodzący)
Polska 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi 01.07.2007: gospodarstwa domowe 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi 01.07.2007: gospodarstwa domowe
Portugalia do końca 2001: odbiorcy średniego napięcia, wysokiego napięcia i bardzo wysokiego napięcia o rocznym poborze ≥9GWh
01.01.2002: wszyscy inni odbiorcy
średniego, wysokiego i bardzo wysokiego napięcia
01.02.2004: odbiorcy niskiego napięcia z mocą zakontraktowaną powyżej 41,4 kW
01.08.2004: wszyscy pozostali odbiorcy
N/D
Rumunia 2000: > 100GWh/r
2001: > 40GWh/r
2002: > 40 GWh/r
2003: > 10GWh/r
2004: > 10GWh/r
2005: wszyscy inni poza gospodarstwami domowymi
do 2007: wszyscy inni odbiorcy
08.2001: 5000000 m3/r: 10% rynku
05.2002: 5000000 m3/r: 25% rynku
04.2003: 4000000 m3/r: 30% rynku
04.2004: 3000000 m3/r: 40% rynku
01.2005: 3000000 m3/r: 50% rynku
07.2005: 1240000 m3/r: 50% rynku
07.2006: 75% rynku 01.2007: wszyscy inni poza gospodarstwami domowymi
07.2007: wszyscy inni odbiorcy
Data publikacji: 13.03.2007

Opcje strony

do góry