Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2178,Kwestionariusz-dotyczacy-przejrzystosci-cen-energii-rachunkow-i-umow.html
2022-07-03, 05:19

Kwestionariusz dotyczący przejrzystości cen energii, rachunków i umów

Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych

Raport Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych

ERGEG

Kwestionariusz dotyczący przejrzystości cen energii, rachunków i umów

nr: E05-CFG-02-10_PTR

zatwierdzony przez ERGEG

30-09-2005European Regulators Group for Electricity and Gas
Contact: Council of European Energy Regulators ASBL
28 rue le Titien, 1000 Bruxelles
Arrondissement judiciaire de Bruxelles
RPM 0861.035.445


Data publikacji : 25.01.2007

Opcje strony