Nawigacja

Przedmowa

Asta Silwonen-Punkka
Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych

Na początku marca 2005 r. Grupa Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG) zatwierdziła Plan Pracy na rok 2005. W planie tym przewidziano utworzenie nowej grupy roboczej (zespołu roboczego) - Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych. Zespół Roboczy został powołany do oceny oraz wypracowania najlepszych praktyk dla trzech obszarów: środki ochrony odbiorców zgodne z Dyrektywami gazową i elektryczną, zmiana sprzedawcy oraz przejrzystość cen energii w umowach, rachunkach i materiałach reklamowych.

Prace zostały podjęte przez Grupę Roboczą ds. Odbiorców Detalicznych, której podlega Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Interesów Odbiorcy i Zmiany Sprzedawcy.

Niniejszy raport przedstawia procedury zmiany sprzedawcy na poziomie krajowym na rynkach detalicznych energii elektrycznej i gazu. Główna uwaga skupiona jest na małych i średnich odbiorcach. Ponadto raport odnosi się do przeszkód w zmianie sprzedawcy oraz do poziomu aktywności w zakresie zmiany sprzedawcy. Raport opiera się na odpowiedziach dostarczonych przez organy regulacyjne z krajów członkowskich w ramach ankiety przygotowanej przez Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Interesów Odbiorcy i Zmiany Sprzedawcy.

Chciałabym wyrazić podziękowania członkom Grupy Roboczej oraz Zespołu Zada­niowego za ich aktywny i fachowy udział w przygotowaniu raportu. Na koniec chciałabym wyrazić szczególne podziękowania dla VaasaEmg i ich wspaniałego badacza, dr. Philip'a Lewis'a, który wspierał Zespół Zadaniowy przy sporządzaniu niniejszego raportu.

Data publikacji: 19.01.2007

Opcje strony

do góry