Nawigacja

Kwestionariusz dotyczący procesu zmian sprzedawcy przez odbiorcę

Grupa Robocza ds. Odbiorców Detalicznych

Raport Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych

ERGEG

Kwestionariusz dotyczący procesu zmian sprzedawcy przez odbiorcę

nr: E05-CFG-02-10_SWR

zatwierdzony przez ERGEG

30-09-2005


European Regulators Group for Electricity and Gas
Contact: Council of European Energy Regulators ASBL
28 rue le Titien, 1000 Bruxelles
Arrondissement judiciaire de Bruxelles
RPM 0861.035.445
Data publikacji: 19.01.2007

Opcje strony

do góry