Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/konsument-na-rynku-ene/2161,Zalacznik-II-Status-liberalizacji-i-harmonogramy.html
2022-01-20, 05:29

Załącznik II: Status liberalizacji i harmonogramy

Tabela 1a. Harmonogram liberalizacji

Harmonogram nadawania uprawnień
(energia elektryczna)

Harmonogram nadawania uprawnień
(gaz)

Austria 01.10.2001: wszyscy odbiorcy 01.10.2002: wszyscy odbiorcy
Dania

01.04.2000: > 10 GWh/r
01.01.2001: > 1 GWh/r
01.01.2003: ≤ 1 GWh/r (wszyscy inni odbiorcy)

01.07.2000: > 35 Nm3/r
01.07.2002: > 25 Nm3/r
01.08.2003: > 12 Nm3/r
01.01.2004: wszyscy inni odbiorcy

Estonia

obecnie: > 40 GWh/r
01.01.2009: 2 10 GWh/r
01.01.2013: ≥ wszyscy inni odbiorcy przemysłowi

obecnie: > 200 000 m3/r
Finlandia

01.11.1995: odbiorcy przemysłowi, handel i usługi
> 500 kW, lecz do 1996 nie istniała giełda elektroenergetyczna)
01.01.1997: odbiorcyz pomiarem godzinowym
01.09.1998: gospodarstwa domowe z bezpiecznikiem głównym maks. 3x63 A i maks. zapotrzebowaniem 45 kW
01.11.1998: wszyscy odbiorcy z bezpiecznikiem głównym maks. 3x63 A i maks. zapotrzebowaniem 45 kW

01.03.2001 (rynek wtórny): > 5 min m3/r i zdalny odczyt z liczników

Francja

16.12.1999: > 100 GWh/r
30.05.2000: > 16 GWh/r
08.02.2003: > 7 GWh/r
25.06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
do 01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy

10.08.2000: 237 GWh/r
10.08.2003: 83 GWh/r
01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
do 01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy

Wielka Brytania

04.1990: duzi odbiorcy przemysłowi, handel i usługi z maksymalnym zapotrzebowaniem ≥ 1MW
04.1994: średni odbiorcy przemysłowi, handel i usługi z maksymalnym zapotrzebowaniem ≥ 100kW-1MW
09.1998-24.05.1999: gospodarstwa domowe

23.05.1998: wszyscy odbiorcy
Grecja

Obecnie: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
do 01.07.2007: wszystkie gospodarstwa domowe (poza tymi, które znajdują się na nie przyłączonych wysepkach)

01.07.2005: wytwórcy energii elektrycznej i energii w skojarzeniu o poborze > 25 GWh/r

Węgry

01.01.2003: > 6,5 GWh/r
01.06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi

01.01.2004: > 300 m3/godz
Irlandia

19.02.2000: > 4 GWh/r
19.02.2002: >1 GWh/r
19.02.2004: > 0,1 GWh/r
19.02.2005: wszyscy inni odbiorcy

1995: > 265 GWh
2002: > 21 GWh
2003: > 5,25 GWh
2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi, ok. 73000 kWh

Włochy

10.1999: > 30 GWh
04.2000: > 20 GWh
04.2002: > 9 GWh
05.2003: > 0,1 GWh
06.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
do 01.07.2007: wszyscy odbiorcy

06.2000: > 200000 m3/r
01.01.2003: wszyscy inni odbiorcy

Tabela 1b. Harmonogram liberalizacji

Harmonogram nadawania uprawnień
(energia elektryczna)
Harmonogram nadawania uprawnień
(gaz)
Łotwa Obecnie: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy
brak danych
Litwa 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi regulatorzy decydują indywidualnie o konkretnych wnioskach
Luksemburg brak danych brak danych
Holandia 01.08.1998: 650 największych odbiorców energii
01.07.2001: odbiorcy energii odnawialnej
01.01.2002: 60000 odbiorców przemysłowych handel i usługi średniej wielkości
01.07.2004: gospodarstwa domowe i handel
1998: początek liberalizacji
01.07.2004: wszyscy odbiorcy
Norwegia 01.01.1991: wszyscy odbiorcy uprawnieni do zmiany sprzedawcy na mocy prawa energetycznego (lecz wymagany pomiar godzinowy)
01.01.1995: drobni odbiorcy/gospodarstwa domowe mogli zmieniać sprzedawcę bez pomiaru godzinowego, lecz obniżona optata za zmianę pozostała w wys. 246 Nkr, a zmiana sprzedawcy mogła się odbywać jedynie 4 razy w roku na początku kwartału
01.01.1997: zmiana sprzedawcy możliwa bez opłat 1998: właściciele sieci muszą przesyłać dane do rozliczeń za pośrednictwem EDIEL Potrzebny jest do tego komunikat MSCONS
01.01.1998: zmiana sprzedawcy dopuszczalna co tydzień, realizacja w poniedziałek 1999: obowiązkowe stosowanie PRODAT Komunikaty o zmianie sprzedawcy muszą być przesyłane za pośrednictwem EDIEL, komunikat PRODAT
Brak konkretnego harmonogramu liberalizacji rynku gazu ziemnego. Jednak Norwegia wdrożyła dyrektywę gazową I oraz dyrektywę II z pewnymi wyjątkami (ponieważ w odniesieniu do gazu ziemnego Norwegia jest uważana za rynek wschodzący)
Polska 01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
01.07.2007: gospodarstwa domowe
01.07.2004: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
01.07.2007: gospodarstwa domowe
Portugalia do końca 2001: odbiorcy średniego napięcia, wysokiego napięcia i bardzo wysokiego napięcia o rocznym poborze 2 9 GWh
01.01.2002: wszyscy inni odbiorcy średniego, wysokiego i bardzo wysokiego napięcia
01.02.2004: odbiorcy niskiego napięcia z mocą przyłączeniową powyżej 41,4 kW
01.08.2004: wszyscy pozostali odbiorcy
brak danych
Rumunia 2000: > 100GWh/rok
2001: > 40 GWh/rok
2002: > 40 GWh/rok
2003: > 20 GWh/rok
01.11.2004: > 1 GWh/rok
01.07.2005: wszyscy poza gospodarstwami domowymi do
01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy
08.2001: 5 000 000 m3 na rok. 10% rynku
05.2002: 5 000 000 m3 na rok. 25% rynku
04.2003: 4 000 000 m3 na rok. 30% rynku
04.2004: 3 000 000 m3 na rok. 40% rynku
01.2005: 3 000 000 m3 na rok. 50% rynku
07.2005: 1 240 000 m3 na rok. 50% rynku
07.2006: 75% rynku
01.2007: wszyscy poza gospodarstwami domowymi
07.2007: wszyscy inni odbiorcy

Tabela 1c. Harmonogram liberalizacji

Harmonogram nadawania uprawnień
(energia elektryczna)
Harmonogram nadawania uprawnień
(gaz)
Słowacja brak danych brak danych
Słowenia 01.07.2007: gospodarstwa domowe 01.07.2007: gospodarstwa domowe
Hiszpania 01.01.1998-01.10.1999: etapowa liberalizacja (wg wielkości zużycia), odbiorcy przemysłowi, handel i usługi o mocy 15 GWh/r + w dół do 1 GWh/r
01.07.2000: odbiorcy przemysłowi, handel i usługi o napięciu >1000 V
01.01.2003: gospodarstwa domowe
01.01.1999: > 20 Nm3/r
01.04.1999: > 10 Nm3/r
01.01.2000: > 5 Nm3/r
25.06.2000: > 3 Nm3/f
01.01.2002: > 1 Nm3/r
01.01.2003: > wszyscy odbiorcy
Szwecja 01.01.1996: odbiorcy przemysłowi, handel i usługi, gospodarstwa domowe, lecz wymagane nowe liczniki przy odejściu od przedsiębiorstwa zasiedziałego
01.11.1999: odbiorcy przemysłowi, handel i usługi, gospodarstwa domowe, nowe liczniki już nie wymagane
01.07.2005: odbiorcy poza gospodarstwami domowymi
01.07.2007: wszyscy inni odbiorcy
Turcja od 2005: 7700000 kWh/r
do końca 2011: wszyscy pozostali odbiorcy
brak danych
Data publikacji : 12.01.2007

Opcje strony