Nawigacja

Przedmowa

Asta Silwonen-Punkka
Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych

Na początku marca 2005 r. Grupa Europejskich Regulatorów Energii Elektrycznej i Gazu (ERGEG) zatwierdziła swój Plan Pracy na rok 2005. W planie tym przewidziano utworzenie nowej grupy-Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych, która została powołana do oceny i opracowania najlepszych praktyk dla trzech obszarów, a mianowicie: środków działania na rzecz ochrony odbiorcy zgodnie z dyrektywami w sprawie rynków energii elektrycznej i gazu, procesu zmiany sprzedawcy oraz przejrzystości cen energii w umowach, rachunkach za energię, reklamach i programach promocyjnych.

Prace zostały podjęte przez Grupę Roboczą do spraw Odbiorców Detalicznych i podległy jej Zespół Zadaniowy ds. Ochrony Odbiorcy i Zmiany Sprzedawcy.

Raport odzwierciedla poziom ochrony odbiorcy oraz przedstawia rozmaite praktyki stosowane w krajach członkowskich ERGEG w tym zakresie. Istnieją różne sposoby zapewniani a ochrony odbiorcy - poprzez regulacje prawne i/lub przyjęte praktyki - a co za tym idzie, zróżnicowane są także poziomy gwarantowanej ochrony odbiorców.

W raporcie nie przedstawiono propozycji najlepszych praktyk, a jedynie opis obecnego stanu ochrony odbiorców w krajach objętych raportem. Opracowanie propozycji najlepszej praktyki dotyczącej ochrony odbiorców będzie stanowić oddzielne zadanie dla Grupy Roboczej ds. Odbiorców Detalicznych.

Chciałabym wyrazić podziękowania członkom Grupy Roboczej oraz Zespołu Zadaniowego za ich aktywny i fachowy udział w przygotowaniu raportu. Na koniec chciałabym wyrazić szczególne podziękowania VaasaEmg i ich wspaniałym badaczom, Merji Pakkanen i dr. Philip'owi Lewis'owi, którzy wspierali Zespół Zadaniowy przy sporządzaniu raportu.

Data publikacji: 04.01.2007

Opcje strony

do góry