Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/seria-wydawnicza-bibli/jaki-model-rynku-energ/1181,Spis-tresci.html
15.07.2024, 00:45

Spis treści

Od Redaktora

Konkurencyjny rynek energii – czy i komu jest potrzebny? (Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz)

Rozdział 1. Rynek energii elektrycznej

1.1. Model rynku energii elektrycznej (Leszek Szczygieł)
1.1.1 Wprowadzenie
1.1.2 Formy obrotu i rodzaje transakcji
1.1.3 Wybór modelu
1.1.4 Podmioty rynku i wzajemne relacje między nimi
1.1.5 Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej
1.1.6 Taryfy i ceny na rynku energii elektrycznej
1.1.7 Infrastruktura prawna, instytucjonalna i techniczna
1.1.8 Podsumowanie
1.2. Rynkowa reforma sektora elektroenergetycznego (Witold Włodarczyk)
1.2.1 Wprowadzenie
1.2.2 Podstawowe determinanty uruchomienia procesów rynkowych
1.2.3 Ograniczenia rynkowej reformy elektroenergetyki
1.1.4 Ocena przygotowań do wdrożenia rynku konkurencyjnego
1.1.5 Przekształcenia własnościowe i procesy konsolidacji w sektorze energetycznym
1.3. Problemy okresu przejściowego (Mirosław Duda)
1.3.1 Specyfika gospodarki energetycznej w okresie przejściowym
1.3.2 Cechy transformacji gospodarczej w Polsce wpływające na rozwój i kształt krajowego rynku energii elektrycznej

Rozdział 2. Rynek ciepła

2.1. Model rynku (Witold Cherubin)
2.1.1 Rozliczenia za ciepło dostarczone do odbiorców
2.1.2 Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz projektowanie taryf dla elektrociepłowni
2.1.3 Ustalanie cen ciepła dla odbiorców
2.1.4 Regulowanie cen ciepła
2.1.5 Wnioski
2.2. Strategia urynkowienia (Witold Cherubin) 2.3. Problemy i koszty okresu przejściowego
2.3.1 Firmy prywatne na rynku energii cieplnej – korzyści i zagrożenia (Mieczysław Bednarski, Wincenty Rękas)
2.3.2 Zasada TPA – ogólne przesłanki realizacji (Witold Cherubin)
2.3.3 Dotychczasowa praktyka realizacji zasady TPA (Andrzej Łukasiewicz, Wincenty Rękas)
2.3.4 Eliminowanie subsydiowania skrośnego (Jadwiga Gogolewska)
Rozdział 3. Rynek gazu
3.1 Gazownictwo i rynek gazu obecnie (Teresa Kubacka)
3.2 Strategia urynkowienia gazownictwa (Marzanna Kwiecień)
3.3 Problemy i koszty okresu przejściowego (Elżbieta Niebisz)

Posłowie (Agnieszka Dobroczyńska, Leszek Juchniewicz)

Od Redaktora

Data publikacji : 10.06.2005
Data modyfikacji : 13.06.2005

Opcje strony