Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/raporty-dla-komisji-eu/3343,Raporty-dla-Komisji-Europejskiej.html
16.04.2024, 22:09

Raporty dla Komisji Europejskiej

Zgodnie z obowiązkiem określonym w prawie polskim i europejskim, Prezes URE corocznie przekazuje do Komisji Europejskiej Raport Krajowy, przedstawiający najważniejsze wydarzenia, jakie zaszły na krajowym rynku energii elektrycznej i rynku gazu w poprzednim roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ostatnimi opracowaniami.

Data publikacji : 06.11.2009
Data modyfikacji : 02.10.2023

Opcje strony