Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9901,IX-Konferencja-Techniczna-Nowy-Model-Energetyki.html
25.05.2024, 09:32

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

IX Konferencja Techniczna „Nowy Model Energetyki”

23-25 listopada 2021 r., Kazimierz Dolny i on-line

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli kadry zarządzającej i inżynieryjnej przedsiębiorstw energetycznych, specjalistów ds. inwestycji, strategii i rozwoju oraz wdrażania nowych technologii, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne kraju i uczelni technicznych, a także firm oferujących nowoczesne technologie.

Celem wydarzenia jest omówienie kluczowych tematów m.in. z zakresu: polityki energetycznej Polski, transformacji polskiej energetyki, energetyki jądrowej, odnawialnych źródeł energii, , energetyki przemysłowej, ciepłownictwa powiatowego.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Wydawnictwo „Nowa Energia” - D. Kubek i M. Marchwiak sc

Więcej na stronie Organizatora: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/energetyka/2021/

Data publikacji : 15.11.2021

Opcje strony