Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9682,Konkurs-fotograficzny-Wakacje-z-energetyka.html
2022-09-29, 00:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs fotograficzny „Wakacje z energetyką”

1 sierpnia – 15 września 2021 r., o zasięgu ogólnopolskim

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich pełnoletnich osób.

Celem Konkursu jest szerzenie świadomości energetycznej poprzez zwrócenie uwagi na infrastrukturę energetyczną, która przyczyni się do poznania lokalnej gospodarki. Udział w konkursie daje możliwość poszukania nowych, interesujących miejsc do zwiedzania podczas wakacyjnych podróży.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Data publikacji : 03.08.2021

Opcje strony