Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Pomiary i Diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych”

16-17 czerwca 2021 r. on-line

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli spółek energetycznych, środowisk naukowych, ośrodków badawczo-rozwojowych, biur projektowych, producentów i dystrybutorów aparatury kontrolno-pomiarowej.

Celem wydarzenia jest  poszerzenie wiedzy i wymiana dowiadczeń spółek energetycznych z ośrodkami naukowymi.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Więcej na stronie Organizatora: http://pomiary.ptpiree.pl/

Data publikacji : 26.05.2021

Opcje strony

do góry