Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9438,Implementacja-Dyrektywy-RED-II-do-krajowego-systemu-prawnego.html
2022-08-10, 07:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Implementacja Dyrektywy RED II do krajowego systemu prawnego

18 maja 2021 r., on-line

Wydarzenie kierowane jest głównie do przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, prawników, reprezentantów ngo i wszystkich podmiotów zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii.

Celem wydarzenia jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego, przekazanie wypracowanch efektów szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych tematyką transformacji energetycznej, w tym ustawodawcy.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Stowarzyszenie „Z energią o prawie”

Więcej na stronie Organizatora:  https://www.facebook.com/events/155547523060979

 https://www.linkedin.com/events/debata-implementacjadyrektywyre6790997676692422656/

Data publikacji : 07.05.2021

Opcje strony