Nawigacja

Kampania Edukacyjno – Informacyjna w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii (elektrycznej i gazu)

grudzień 2020 r. – luty 2021 r.

Wydarzenie kierowane jest do osób zainteresowanych możliwością bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i gazu.

Celem Kampanii jest edukacja klientów w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu oraz możliwości odstąpienia od umowy zawartej pospiesznie lub nieświadomie. Zwiększenie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci internetowej. Budowanie reputacji spółek konkurujących na zasadach fair play, odpowiedzialnych za swoich klientów.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: https://www.toe.pl/pl/kampania-edukacyjna

Organizatorem jest: TowarzystwoObrotu Energią.

Data publikacji: 05.01.2021
Data modyfikacji: 05.01.2021

Opcje strony

do góry