Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9095,32-Konferencja-Energetyczna-EuroPOWER-oraz-Konferencja-OZE-Power.html
2021-12-06, 12:11

Strona znajduje się w archiwum.

32. Konferencja Energetyczna EuroPOWER oraz Konferencja OZE Power

16-17 listopada 2020 r., Warszawa i on-line

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób związanych z sektorem energetycznym, z uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń.

Celem wydarzenia jest przedyskutowanie najistotniejszych zmian zachodzących na rynku energii, przeanalizowanie nowych trendów oraz wspólne poszukiwanie modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: MMC Polska S.A.

Więcej na stronie Organizatora: https://konferencjaeuropower.pl/

Data publikacji: 15.10.2020
Data modyfikacji: 20.10.2020

Opcje strony