Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/9045,V-Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Bezpieczenstwo-energetyczne-filary-i-perspekt.html
2022-01-18, 07:50

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”

12-13 października 2020 r., Rzeszów i on-line

Wydarzenie kierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych poruszana podczas konferencji tematyką: studentów, doktorantów, pracowników naukowych

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Więcej na stronie Organizatora: https://www.instytutpe.pl/konferencja2020

Data publikacji : 28.09.2020

Opcje strony