Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/8404,II-Energetyczne-Forum-Nauki-i-Gospodarki-Szanse-i-zagrozenia-dla-uczestnikow-ryn.html
25.05.2024, 11:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

II Energetyczne Forum Nauki i Gospodarki „Szanse i zagrożenia dla uczestników rynku energii”

18 października 2019 r., w Warszawie

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli środowiska naukowego, prawniczego, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.

Celem konferencji jest omówienie zagadnień dotyczących rynku energii oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie odpowiedzieć na wyzwania rynku.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

 

Organizatorami są: Fundacja „MERCATUS ET CIVIS” oraz Instytut Nauk Prawnych PAN

Data publikacji : 16.09.2019
Data modyfikacji : 19.09.2019

Opcje strony