Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6983,Ogolnopolska-Konferencja-Naukowa-Bezpieczenstwo-i-regulacja-na-rynku-energetyczn.html
2022-07-05, 18:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”

16 maja 2017 r., Łódź

Wydarzenie kierowane jest do pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz ekspertów rynku energetycznego.

Celem wydarzenia jest popularyzacja procesów zachodzących na rynku elektroenergetycznym i gazowym w Polsce, wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami nauki, administracji i biznesu. Celem jest również zainteresowanie studentów i doktorantów regulacja sektora.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest: Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Więcej na stronie Organizatora: www.wpia.uni.lodz.pl.

Data publikacji : 03.04.2017

Opcje strony