Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Energetyczne Collegium Civitas

29 września 2015 r. - 2017 r.

Wydarzenie kierowane jest do reprezentantów krajowych ośrodków naukowych i branżowych.

Celem wydarzenia jest prezentacja, analiza i dyskusja kompleksu uwarunkowań długofalowej strategii energetycznej Polski do 2050 r., przygotowanie i realizacja projektów badawczych, koncentrujących się na procesie modernizacji polskiej energetyki. Szczególnie interesująca jest perspektywa poznawcza, dotycząca zastosowania w tym procesie nowych technologii, spełniających międzynarodowe standardy środowiskowe. Zaprezentowanie wyników badań, analiz i ekspertyz właściwym instytucjom. Dotarcie z rzetelnym i zrozumiałym przekazem na temat modernizacji energetyki zarówno do elit opiniotwórczych, jak i do opinii publicznej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Collegium Civitas.

Więcej na stronie Organizatora: www.energetyka-collegium.pl.

Data publikacji : 18.09.2015

Opcje strony

do góry