Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6164,III-ogolnopolska-studencko-doktorancka-konferencja-naukowa-Bezpieczenstwo-energe.html
2022-08-10, 06:48

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

III ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem współczesnego świata. Problemy i dylematy.

27 maja 2015 r. w Warszawie

Wydarzenie kierowane jest do studentów i doktorantów zajmujących się tematyką bezpieczeństwa narodowego i kierunków pokrewnych.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana poglądów i poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa energetycznego.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Więcej na stronie Organizatora: www.facebook.com/events/959373700761394.

Data publikacji : 20.05.2015
Data modyfikacji : 21.05.2015

Opcje strony