Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja Naukowa Ekonomia i Zarzadzanie Energią a Rozwój Gospodarczy pt. "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020"

Poznań, 21 kwietnia 2015 r.

Wydarzenie kierowane jest do przedstawicieli nauki, organów władzy państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania energią.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana wiedzy naukowej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w latach 2014-2020.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Więcej na stronie Organizatora: www.energia.ue.poznan.pl/index.php/konferencja-naukowa-gospodarka-niskoemisyjna.

Data publikacji : 30.04.2015
Data modyfikacji : 18.05.2015

Opcje strony

do góry