Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6130,Program-Bezpieczne-Praktyki-i-Srodowisko-2015.html
2022-08-18, 10:21

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2015

o zasięgu ogólnopolskim, w okresie kwiecień - maj 2015 r.

Wydarzenie kierowane jest do młodzieży i studentów - głównie szkół technicznych i rolniczych - w celu przygotowania ich do bezpiecznych praktyk i staży zawodowych.

Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy, doświadczeń zawodowych i zdobywanie nowych kwalifikacji w celu przygotowania młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika i inżyniera.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Więcej na stronie Organizatora: www.bezpiecznepraktyki.pl.

Data publikacji : 30.04.2015

Opcje strony