Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6112,Kampania-edukacyjno-informacyjna-w-zakresie-swiadomego-wyboru-sprzedawcy-energii.html
14.07.2024, 09:11

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie świadomego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej

Ogólnopolska, kwiecień - 31 grudnia 2015 r.

Towarzystwo Obrotu Energią po raz kolejny promuje edukację klientów, aby ci dowiedzieli się o możliwości bezpiecznej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, a jeśli zdecydują się na taki krok - aby robili to świadomie i rozważnie.

Drugim celem kampanii jest budowanie reputacji tych spółek konkurujących o klientów, które działają fair. Służyć temu będzie m.in. przyznawanie certyfikatów Rzetelnego Sprzedawcy podczas konferencji prasowych. Kampania prowadzona będzie w radiu, gazetach i w internecie.   

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: www.toe.pl.

Data publikacji : 20.04.2015
Data modyfikacji : 29.10.2015

Opcje strony