Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6105,VI-Konferencja-Jakosc-energii-elektrycznej-w-sieciach-elektroenergetycznych-w-Po.html
2022-08-10, 07:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

VI Konferencja „Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce”

9-10 czerwca, w Białce Tatrzańskiej

W konferencji uczestniczyć będą zarówno praktycy sektora jak i pracownicy instytucji badawczych. Celem konferencji jest wskazanie sposobów poprawy jakości energii dostarczanej konsumentom. Ten temat omawiany jest na analogicznych konferencjach co trzy lata. Doświadczenie poprzednich edycji wskazuje, że ich dorobek przyczyniał się do unowocześnienia polskiej elektroenergetyki. Organizatorem tej konferencji jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: www.jakosc.ptpiree.pl.

Data publikacji : 14.04.2015
Data modyfikacji : 14.04.2015

Opcje strony