Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6104,XIV-Konferencja-Systemy-informatyczne-w-energetyce-SIwE15.html
2022-08-10, 06:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIV Konferencja „Systemy informatyczne w energetyce SIwE’15”

24-27 listopada, w Wiśle

Organizatorem tej konferencji jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W konferencji uczestniczyć będzie ponad 500 osób, zarówno praktycy sektora, jak i pracownicy instytucji badawczych. Celem konferencji jest prezentacja rozwiązań IT wykorzystywanych w energetyce zawodowej, szczególnie w zakresie smart grid. Uczestnicy będą mieli okazję  zapoznać się także z najnowszymi doświadczeniami zagranicznymi z tego obszaru.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: siwe.ptpiree.pl.

Data publikacji : 13.04.2015

Opcje strony