Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/6072,XI-Letnie-Praktyki-Badawcze.html
2022-08-08, 02:57

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XI Letnie Praktyki Badawcze

Lipiec - wrzesień 2015, organizowane w Warszawie

Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk już po raz jedenasty organizuje w okresie od lipca do września praktyki badawcze dla studentów i doktorantów kierunków ścisłych, technicznych i ekonomicznych. Celem jest popularyzacja idei industrial mathematics and systems engineering w oparciu o praktykę brytyjską, z wykorzystaniem dorobku podobnych zespołów z innych państw. Wśród realizowanych podczas praktyk projektów jest m.in. analiza aktualnego stanu rynku energetycznego i perspektyw jego rozwoju.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie Organizatora: www.praktyki.ibspan.waw.pl.

Data publikacji : 23.03.2015

Opcje strony