Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5857,Obowiazki-uczestnikow-rynku-energii-elektrycznej-w-swietle-rozporzadzenia-REMIT.html
2022-08-19, 01:54

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Obowiązki uczestników rynku energii elektrycznej w świetle rozporządzenia REMIT”

15 października 2014 r., w Warszawie

Wydarzenie kierowane jest do uczestników rynku energii, Członków Giełdy.

Jego celem jest edukacja uczestników rynku energii mająca na celu pogłębienie wiedzy związanej z rozporządzeniem REMIT, transparentnością oraz zapobieganiem manipulacji na hurtowym rynku energii, raportowaniem danych transakcyjnych i Giełdową Platformą Informacyjną.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Towarowa Giełda Energii SA.

Data publikacji : 15.09.2014

Opcje strony