Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5806,X-Letnie-Praktyki-Badawcze.html
2022-08-19, 00:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Letnie Praktyki Badawcze

lipiec - wrzesień 2014, organizowane w Warszawie

Uczestnikiem praktyk jest grupa studentów i doktorantów kierunków ścisłych, technicznych i ekonomicznych.

Celem realizacji projektu jest przeniesienie do Polski i popularyzacja idei industrial mathematics and systems engineering w oparciu o praktykę brytyjską, z wykorzystaniem dorobku podobnych zespołów z innych państw.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk.

Więcej na stronie Organizatora: www.praktyki.ibspan.waw.pl.

Data publikacji : 09.07.2014

Opcje strony