Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5721,Program-Bezpieczne-Praktyki-i-Srodowisko-2014.html
2022-08-10, 07:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2014

kwiecień - maj 2014 r., zasięg ogólnokrajowy

Głównym celem programu jest przygotowanie młodzieży oraz studentów, głównie kierunków technicznych i rolniczych, do odbycia bezpiecznych praktyk i staży zawodowych, a tym samym przygotowanie młodych kadr technicznych do wykonywania zawodu technika
i inżyniera.

W ramach jedenastej edycji programu zorganizowany zostanie cykl szkoleń w 24 miastach na terenie całej Polski, który obejmie zagadnienia dotyczące m.in.: prawa pracy, obowiązków pracodawcy, energooszczędności, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Więcej na stronie Organizatora pod adresem: www.bezpiecznepraktyki.pl.

Data publikacji : 11.04.2014

Opcje strony