Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5550,Seminarium-Maly-trojpak-z-punktu-widzenia-odbiorcy.html
2024-03-04, 11:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium „Mały trójpak z punktu widzenia odbiorcy”

9 stycznia 2014 r., Warszawa

Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców przemysłowych z całej Polski, ma za zadanie podwyższyć świadomość uczestników w zakresie interpretacji zapisów Prawa energetycznego.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem wydarzenia jest Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, więcej informacji można znaleźć pod adresem www.odbiorcyenergii.pl/3e/content/blogcategory/51/43/.

Data publikacji : 19.12.2013
Data modyfikacji : 23.01.2014

Opcje strony