Urząd Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/patronaty/wydarzenia-objete-patro/5483,Wojewodzki-Konkurs-Wiedzy-o-Odnawialnych-Zrodlach-Energii-II-Edycja.html
2022-08-10, 07:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii - II Edycja

wrzesień - listopad 2013 r., Województwo Opolskie

Konkurs skierowany jest do młodzieży uczącej się w szkołach technicznych. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii wśród młodzieży. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie konferencja naukowo-techniczna Szanse i perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

Wydarzenie objął patronatem honorowym Prezes URE Marek Woszczyk.

Organizatorem konkursu jest Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, więcej informacji pod adresem www.rce.oodr.pl.

Data publikacji : 24.10.2013

Opcje strony