Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja pt. „Inteligentne sieci - konsument, rynek i środowisko”

24 września 2014 r., Warszawa

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli branży energetycznej, samorządów lokalnych, regionalnych oraz środowisk akademickich, a także do organizacji zajmujących się ochroną środowiska bądź sprawami konsumenckimi.

Podczas wydarzenia poruszona zostanie tematyka z zakresu inteligentnych sieci (smart grids) i racjonalnego zarządzania energią.

Przedsięwzięcie objął patronatem honorowym Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Data publikacji : 20.12.2013
Data modyfikacji : 03.06.2020

Opcje strony

do góry